Listy Lanškrounska 02.05.2008

Nahlédli jsme do Ruska

O tom, že se rádi podíváme do ciziny, byť na jeden večer, mě přesvědčil přeplněný sál lanškrounského zámku. Po úspěšném Irském večeru se v pátek 18. dubna konal co do počtu diváků ještě úspěšnější Ruský večer, který byl uspořádán za účelem představení knihy lanškrounského cestovatele Václava Turka. Ten se s námi během večera podělil o své bohaté zkušenosti ze svých ruských cest. A historek rozhodně málo nebylo… Turisté jsou zde prý vřele vítáni vodkou i noclehem. Policisté jsou, dle vyprávění autora knihy, velice důslední a ú− spěšní. I milovníkům zvířat je zde přáno, mohou se potkat i s živým medvědem. K tomu si přičtěme nádhernou přírodu a máme vskutku pohádku. Avšak pohádkovou kapitolu rozhodně netvoří budování železnice (zvané Krugobajkalka) u jezera Bajkal na začátku 20. století. I počet mrtvých a ne− mocných dělníků byl řečen. Kromě fotografií a vyprávění samotného autora knihy nás večerem provázeli herci Divadla Ve středu se svou režisérkou Růženou Šteflovou jako mode− rátorkou a typická ruská hudba v podání Vjačeslavy Lohvinové (cimbál) a Veroniky Sejkorové (housle). Pozvaný host − tajemník Velvyslanectví Ruské federace Ilja Agejev − nás okouzlil svou úžasnou češtinou. K ochutnání se sa− mozřejmě podávala pravá ruská vodka. A pokud právě teď litujete, že jste tento večer nenavštívili, mohu vás uklidnit

Listy v PDFVyhledávání