Listvjanka

Osada Listvjanka – rusky Листвянкa

Osada Listvjanka leží na břehu jezera Bajkal, sedmdesát kilometrů od města Irkutsk. Poprvé se o Listvjance zmiňuje v zápiskách cestovatel I. G. Georgij v roce1772. Brzy na to zde byla vybudována poštovní stanice a začala fungovat lodní doprava přes jezero. Listvjanka jako hlavní bajkalský přístav získávala mezi nejbližšími osadami postupně na významu i velikosti. Své jméno obdržela od modřínů, rostoucích na blízkém Modřínovém mysu (rusky Listvěničnyj mys). Dnes je Listvjanka poměrně malá vesnice se zhruba 1500 obyvateli, která se táhne několik kilometrů podél jezera. V posledních letech se zde staví především lázeňské domy.

Bajkalské muzeum

V r.1928 v Lis­tvjance otevřeli Bajkalské muzeum s expozicí, která jako jediná seznamuje nejen s historií jezera Bajkal, ale i s jeho rostlinným a živočišným světem. Lze tady spatřit bajkalské ryby, vycpanou zvěř, obrazy jezerních hlubin, místní nerosty a různé další zajímavé exponáty, nalezené během vědeckých expedic. V roce 2001 byla provedena přestavba, při které se plocha muzea třikrát zvětšila. V šesti nových obřích akváriích můžeme pozorovat bajkalské organismy včetně vzácného bajkalského tuleně.

Bajkalská astrofyzická observatoř

Toto významné vědecké pracoviště vlastní největší sluneční teleskop v Rusku – vakuový přístroj má průměr objektivu jeden metr.