Město Suzdal

Město Suzdal,

město s atmosférou staré Rusi, dnes nazývané městem muzeí, nebo také perlou zlatého okruhu. Je zde přes dvěstě památek architektury z XII. až XIX. stol. První písemná zmínka pochází z roku 1024 a v polovině XI. stol. se stal velkým řemeslným a obchodním centrem, díky svému rozložení u řeky Kamenky, po které probíhala obchodní cesta. V průběhu vlády Jurije Dolgorukého se stal Suzdal hlavním městem Rostovo-Suzdalského knížectví.

Nejzajímavější a nejnavštěvovanější památky Suzdalu jsou:

Suzdalský Kreml, v XI. a XII. stol. byla stavěná dřevěná pevnost s valy kolem do kola v délce 1 400 metrů. V roce 1677 vybudovali dřevěnou hradbu s patnácti věžemi a v roce 1719 komplet schořela. Dnes je v kremlu muzeum s mnoha expozicí. Kromě Rožděstvěnského chrámu je zde také dřevěný Nikolajevský kostel, chrámová zvoníce a Archijerejské palaty, v kterých bydlela vrchnost Suzdalské církve.

Cpaso-Evfimijev mužský klášter, byl vybudován v první polovině XIV. stol. na příkaz Nižegorodsko-Suzdalského knížete Konstantina a stavěn jako pevnost pro ochranu hranic knížectví. V XVI. stol. přestavěly dřevěný klášter na zděný a tak je dochován až do dnešní doby.

Muzeum architektůry a stavitelského umění ze dřeva, na okraji města je muzeum pod otevřeným nebem, kde se nachází dřevěné stavby z XVII. až XIX. stol.. Kostel vyroben jen za pomocí sekery a bez jediného hřebíku. Sýpky, kůlny, studna, sedlácká stavení a další. Je tu sestavená ukázka jedné vesnice, včetně vybavení domů a ukázek starých řemesel. Pokrovskij ženský klášter, postaven v XIV. stol. na příkaz knížete Konstantina

Lazarevský chrám, postaven v roce 1667. Jeden z nekrásnějších chrámů, který se dochoval do dnešní doby bez větších změn.

Obchodní náměstí v Suzdalu, postavené ve XII. stol. Od břehu řeky se táhnou řemeslný dílny a malé obchůdky, zde byla v dřívějších dobách sípka, celnice a pokoje na ubytování. Uprostřed náměstí je Voskrecenský chrám se zvonicí a po krajích obchodní tržiště.