Bajkalsko – Amurskou magistrálou na ostrov Sachalin

23. listopadu 2009 pondělí v 19.00 h. V restauraci u Pastýře nám. Aloise Jiráska 1, Lanškroun. Bajkalsko – Amurskou magistrálou na ostrov Sachalin.