Město Severobajkalsk

Město Severobajkalsk – rusky Северобайкальск.

Leží na severním pobřeží jezera Bajkal.

Historie Severobajkalsku je pevně spojena s Bajkalsko-amurskou magistrálou, protože město bylo založeno jako centrální projekční místo pro železnici. První komsomolci přišli v roce 1974 a založili zde stanový pracovní tábor a později sem byly dovezeny i železniční vagóny. Tábor se rychle rozvíjel a v roce 1980 obdržel status města. Po skončení stavby železnice začalo město upadat. Počet obyvatel na začátku roku 1980 byl 35 000, dnes klesl na 25 000.