Město Chabarovsk

Chabarovsk

Chabarovsk 8 523 km; + 7 h od Moskvy

Chabarovsk je po Vladivostoku druhým největším městem ruského Dálného východu s 601 043 oby­vateli. Leží na soutoku řek Amur a Issuri a má své kouzlo východního města se směsicí národností. Protože leží asi 20 km od hranice s Čínou, je tu k dostání spousta rozmanitého čínského a japonského zboží, často prodávaného přímo Číňany či Japonci. Turisty přitahuje i velká kolekce ruských ikon, jež se nachází v chabarovském muzeu. Celkově je to živé a rušné město, které na rozdíl od Vladivostoku ani za sovětské éry nebylo městem uzavřeným.
Bylo založeno v polovině devatenáctého století a jméno má po badateli a cestovateli J. P. Chabarovovi, jenž se mimo jiné jako první Evropan plavil po Amuru až do jeho ústí a vyhotovil jeho první náčrt. Byl to také on, kdo posunul hranice Ruského impéria dál na východ. Proto jeho monumentální socha stojí přímo před nádražím a vítá každého nově příchozího. K rozvoji města přispělo i to, že leží na Transsibiřské magistrále.

Řeka Amur je opravdu široká a impozantní. Vzniká soutokem řek Šilka a Argun a tvoří přirozenou hranici mezi Ruskem a Čínou. V mongolštině a mandžuštině její jméno znamená Černá řeka a v čínštině řeka Černého draka. Je 2 824 km dlouhá. Hlavní část vody (přibližně ⅔) Amur získává díky letním a podzimním monzunovým dešťům. V zimě zde není mnoho srážek, a tak jarní tání způsobuje pouze málo výrazné zvýšení hladiny. Bezprostředně poté začínají právě letní monzuny. V ústí lze sledovat přílivové a odlivové kolísání úrovně hladiny, které dosahuje 1,5 až 2,6 m. Řeka je splavná po celé své délce a je nejdůležitější vodní cestou Dálného východu. Funguje zde osobní i nákladní doprava. Amur se využívá také k rybolovu, žije zde nejvíce druhů ryb ze všech ruských řek (99 druhů). Nejvýznamnější pro průmyslové zpracování jsou lososovité (kety, gorbuše), také se loví tolstolobci, vyzy, jelčíci a jeseteři. Delta Amuru má pak celkovou šíři 50 km a je dostupná z Chabarovsku (650 km jihozápadně) po 14 hodinách plavby nebo letecky z Komsomolsku na Amuru do Nikolajevsku na Amuru. Také se dá zůstat ve městě Bogorodskoje, kde je hotýlek a kde si můžete zaplatit plavbu k jezeru Udyl.

Doprava

V Chabarovsku je velký dopravní uzel, vodní, letecký, železniční a automobilový. Přístavy v Chabarovském kraji mají mezinárodní, ruský i regionální význam. Přes město probíhá Transsibiřská magistrála a je tu odbočka na Komsomolsk na Amuru, kde se Transsib spojuje s Bajkalsko-amurskou magistrálou.

Městskou dopravu zajišťují autobusy, trolejbusy, tramvaje a maršrutky.

Leteckou dopravu zajišťuje mezinárodní letiště „Novyj“, které se nachází 10 km od centra, malé letiště společnosti „Vostok“ a vojenské letiště „Centralnyj“.

Říční osobní přístavy vypravují lodě směrem po proudu do Komsomolsku na Amuru a Nikolajevsku na Amuru a proti proudu do 65 kilometrů vzdáleného čínského městečka Fujuáň a do dalších měst.

Železniční nádraží je 2,5 kilometrů od náměstí Lenina a 4 kilometry od Komsomolského náměstí, na které navazuje nábřežní promenáda.

První nádraží zde bylo postaveno v roce 1897 s otevřením Ussurijské železnice. Malé dřevěné nádraží, o rozloze sto metrů čtverečných, 5. dubna 1920 shořelo v důsledku ostřelování japonským vojskem, a tak v listopadu 1926 bylo otevřeno nové jednopodlažní nádraží, které bylo postaveno z kamene. Nádraží se postupně modernizovalo a zvětšovalo, stále ale nevyhovovalo požadavkům, proto se v roce 1963 přistoupilo k radikálnímu řešení. Hlavní nádražní budova byla odstřelena a začala se stavět zcela nová dvoupatrová stavba, jež byla dokončena v roce 1966. Zatím poslední přestavba proběhla v letech 2000 až 2007, kdy bylo přistavěno ještě jedno patro a vylepšen architektonický vzhled. Dnešní nádraží odbaví denně 10 000 cestujících.

Pamětihodnosti

Památník J. P. Chabarovu, před vlakovým nádražím.

Obelisk, kamenný sloup a na vrcholu dvouhlavý orel. Na východní straně nádraží byl v roce 1900 postaven na památku účasti vojska při stavbě Ussurijské železnice. V letech 1891 až 1896 zde pracovalo 17 720 vojáků. Za sovětské éry byl orel sundán a znovu upevněn až v roce 2006.

Památník N. N. Muravjovu-Amurskomu. V letech 1847 až 1861 byl generál-guvernátor Východní Sibiře a také se zasloužil o navrácení Amuru k Rusku, který byl v roce 1689 přenechán Číně. Jeho pomník byl postaven v roce 1891, v roce 1920 byl uschován v muzeu a později zničen, 30. května 1992 znovu slavnostně odhalen 500 m od Komsomolského náměstí v Centrálním parku, na Amurském útesu, odkud je pěkný výhled na řeku a část města. Od roku 2006 se používá i na bankovce 5 000 rublů.

Nabřežní promenáda, u Komsomolského náměstí.

Chrám Úspěchu Matky Boží, u Komsomolského náměstí.

Chrám Serafima Sarovského, ul. Tichookeanskaja 167.

Chrám pravoslavný, náměstí Slávy.

Memoriálový komplex padlým vojákům, náměstí Slávy.

Stěna slávy vojenským a pracovním hrdinům, náměstí Slávy.

Městské Prudy (rybníky), park Dinamo, hned vedle náměstí Lenina. Pěkně upravený park s fontánami a restauracemi k příjemnému posezení.

Náměstí Lenina, pěkně upravené náměstí.

Ulice Muravjova-Amurskovo, od náměstí Lenina k nábřeží. Ulice je osobitou kronikou architektury města 19. až 20. století. Například budova č. 1 je obchodní dům kupců Pljusniných, č. 8 Chlebnikových, č. 3 Pjankových, č. 12 Krovjakových. Dům městské správy č. 17.

Muzea

Muzeum Amurského mostu, ul. BOCHR 1.

Muzeum Chabarovského kraje, ul. Ševčenko 11, Centrální park.

Muzeum umění, ul. Ševčenko 7.

Muzeum vojenské, ul. Ševčenko 20.

Muzeum archeologie, ul. Turgeněva 86.

Muzeum geologické, ul. Lenina 15.