Transsibiřská magistrála

Transsibiřská magistrála

Transsibiřská magistrála, zkráceně Transsib, je nejdelší železniční trať na světě, hlavní dopravní tepna Ruska, probíhající v délce 9 288 km z Moskvy do Vladivostoku. Na této trase je možné udělat mnoho zastávek. V pohoří Ural, Krasnojarské sloupy, město Irkutsk, jezero Bajkal, ostrov Olchon, železnici Krugobajkalka, poloostrov Svatý Nos, Ivolginský dacan, který je největším a nejvýznamnějším buddhistickým klášterem v Rusku, město Čita, město Chabarovsk, Ussurijsk, Vladivostor, ruský ostrov. Kromě toho Transsibiřská magistrála překračuje 16 velkých řek: Volha, Vjatka, Kama, Tobol, Irtyš, Ob, Tom, Čulym, Jenisej, Oka, Selenga, Zeja, Bureja, Amur, Chor a Ussuri. Na Transsibiřské magistrále Vás čeká mnoho zážitků a dobrodružství.

S rozvojem Ruska, obzvlášť po roce 1860 po založení přístavu Vladivostok, na pobřežích Tichého oceánu, vyvstala roku 1880 potřeba lepšího a rychlejšího dopravního spojení s evropskou částí Ruska. 31. května 1891 byl tedy na popud Sergeje Witteho, zahájen ambiciózní plán na propojení celé Sibiře pomocí železniční trati; Transsibiřská magistrála se stavěla od Vladivostoku, Moskvy ale i na dalších místech budoucí Transsibiřské magistrály. Tam, kam dorazila Transsibiřská magistrála, vznikala nová města. Na západě překročila trať Ural již předtím v roce 1890 (na tomto místě dnes označuje kilometrovník 1 777 hranici mezi Evropou a Asií) a roku 1898 dosáhla železnice Irkutska při západním břehu Bajkalského jezera. Po dostavbě trati do Chabarovska bylo možno železnici napojit na již existující úsek Chabarovsk – Vladivostok. Transsibiřská magistrála tak byla téměř v celé délce dokončena, až na krátký úsek kolem jezera Bajkal, přes které byly vlaky přepravovány loďmi. Pravidelná přeprava byla zahájena v roce 1903 z Petrohradu do Vladivostoku prostřednictvím Čínsko-dálnovýchodní železnice, vedoucí přes čínské Mandžusko (Tarskaja – Charbin – Ussurijsk). V následujícím roce byla dostavěna zbývající 207 km dlouhá železnice kolem jižního břehu Bajkalu a slavnostně odevzdán do provozu v říjnu 1905, dnes nazývaná Krugobajkalka. Tohoto dne tak spojily železniční koleje bez přerušení břehy Atlantského a Tichého oceánu. Závěrečné práce na úseku železnice podél řeky Amur, směřujícím do Vladivostoku po ruském území, byly završeny zprovozněním mostu přes řeku Amur u Chabarovska v říjnu 1916. Elektri­fikace, která trvala dlouhých 73 let, byla dokončena 25. Prosince 2002.

Transsibiřská magistrála

Je velmi důležitá z obchodního hlediska, ale i pro přepravu cestujících. Přes Transsibiřskou magistrálu směřuje do Evropy z Japonska 8 300 kontejnerů se zbožím, což je asi třetina z celkového vytížení trasy, ročně se přepraví asi 20 000 kontejnerů. Ruské ministerstvo dopravy se přesto snaží ještě zvýšit provoz a tuto trasu více využívat.

Rusko, Transsibiřská magistrála