Poznávací zájezd do Petrohradu

Program zájezdu: 1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Petrohradu (Sankt Petěrburku), přílet na letiště Pulkovo v odpoledních hodinách, transfer do hotelu. Navečer prohlídka centra města, kde se krátce projdeme.

2. den: Dnes si prohlédneme významné historické památky v centru města. Uvidíme budovu Admirality, která svou věží dominuje městu. Prohlédneme si Zimní palác, který byl dříve sídlem ruských carů, Alexandrův sloup – žulový monolit na Palácovém náměstí v samém středu města, sochu cara Petra Velikého (tzv. Měděný jezdec) a katedrálu sv. Izáka, z jejíhož ochozu lze najednou přehlédnout celé město. Z nábřeží Něvy se nám naskytne výhled na několik mostů a na Vasiljevský ostrov, kde sídlí muzea a vědecké instituty. Zájemci mohou strávit několik hodin v proslulé obrazárně Ermitáž. Uvidíme i mohutnou Kazaňskou katedrálu a pravoslavný chrám Kristova vzkříšení, jehož interiér zdobí spousta ikon a maleb. Večer návrat do hotelu.

3. den: Dopoledne se přesuneme autobusem do Puškina. Prohlédneme si tamější Kateřinský palác s parkem, který býval letním carským sídlem. Zde se nachází i světoznámá Jantarová komnata, kterou si prohlédneme.

Po obědě si prohlédneme Petropavlovskou pevnost, která je nejstarší kamennou budovou ve městě. Její součástí je katedrála sv. Petra a Pavla s pozlacenou špicí. Můžete navštívit také křižník Aurora, jehož výstřel odstartoval bolševický převrat v Rusku. Večer návrat do hotelu.

4. den: Petrodvorce. V tomto pozoruhodném palácovém a parkovém celku z 18. a 19. století, který se rozkládá na ploše přes 800 ha, je umístěno přes 170 fontán různých velikostí. Mezi nimi je nejznámější Velká kaskáda se sochou Samsona bojujícího se lvem. Překrásný Velký palác rozděluje areál na Horní a Dolní park.

V odpoledních hodinách v místech, kde hlavní petrohradské třídy (například Něvský prospekt) křižují kanály, se nachází stanoviště výletních lodí. Vyvolávači stojící u lodí nebo přímo na mostech nabízejí hodinové vyjížďky po kanálech a ramenech Něvy. Z výletní lodi si můžete prohlédnout paláce stojící podél kanálů i většinu známých památek (včetně Zimního paláce, Isakijevské katedrály, Petropavlovské pevnosti nebo budovy Admirality) z neobvyklých pohledů, což je zvláště za pěkného počasí neopakovatelným zážitkem.

K večeru návrat do hotelu. Po půlnoci vyjížďka k mostům, které se v noci zvedají, aby jimi mohly proplout velké lodě.

5. den: Dopoledne individuální program v centru, které jíž budete důvěrně znát. Po poledni přesun na letiště Pulkovo, odlet do Prahy.

Cena zájezdu: 23 500,- Kč

Termín zájezdu: 08.09.2016 – 12.09.2016

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Petrohradu a zpět, letištní taxy, transfery letiště–hotel a zpět, dopravu po Petrohradu a okolí, projížďku lodí po kanálech a řece Něvě, 4x ubytování v hotelu, 4x snídani, služby místního průvodce, služby českého průvodce, vstupy do památek a ruské vízum

 

http://www.dovolena-rusko.cz/destinace/petrohrad