Talci

Muzeum Talci se nachází 47 kilometrů od Irkutska, na břehu Irkutské přehrady. Zahrnuje kolem čtyřiceti historických památek a asi osm tisíc exponátů. Rozkládá se na 67 hektarech. Je to vlastně architektonicko-etnografické muzeum pod otevřeným nebem, vystavující unikátní dřevěné památky ze XVII. – XX. století. Můžeme zde obdivovat dřevěné zvonice, statky a chrámy, které byly stvořeny rukama mnoha generací sibiřských umělců. Prvního návštěvníka muzeum Talci přijalo 18. července 1980. Jeho historie však začala už v šedesátých letech 20. století, v souvislosti se zahájením přípravných prací pro stavbu Usť-ilimské přehrady, třetí v kaskádě vodních elektráren na řece Ankaře. A právě v korytě této budoucí přehrady se tehdy nacházelo už existující muzeum ruské dřevěné architektury s řadou unikátních památek, které by se však po napuštění přehrady ocitlo pod vodou. Proto 9. ledna 1966 bylo v Irkutsku schváleno rozhodnutí o vybudování nového muzea, jehož základem se měla stát rekonstruovaná původní expozice památek ze sedmi oblastí – čtyř ruských (ankaro-ilimské, vercholenské, vitimské a centrální) a tří národních (evenkijské, burjatské a tofalarské). Přípravné práce pro stavbu areálu začínají v roce 1968 a k otevření bylo muzeum Talci připraveno v roce 1980.