Bajkalsko – Amurskou magistrálou na ostrov Sachalin

13. října 2009 út v 18:30 h. V klubu cestovatelů ul. Veleslavínova 14 Brno – Královo Pole, PSČ 612 00 (15m od zastávky Jungmannova – tram. č.1 a 6).