Transsibiřská magistrála Rusko zájezd

Transsibiřská magistrála

1.-2. den odlet do Moskvy – transfer do hotelu, prohlídka hlavního města Ruska, založeného v roce 1147, Rudé náměstí, Kreml, chrám Vasila Blaženého (UNESCO), obchodní dům GUM, prohlédneme si katedrálu Nanebevstoupení se slavnými freskami a ka-tedrálu sv. Archanděla Michaela, 200 tun těžký zvon Car a úřední budova ruského prezidenta, odjezd po Transsibiřské magistrále do Jekatěrinburku

3.-4. den cesta vlakem, celodenní prohlídka Jekatěrinburku – uralské město na pomezí Evropy a Asie, založeno v roce 1723 jako pevnost a postupně se stávalo centrem Uralu, kde začal ruský průmysl, místo vyhnanství posledního ruského cara Mikuláše II. a jeho rodiny, chrám na Krvi, Památník obětem politické represe, hřbitov mafiánů, architektonický památník Ruského klasicismu z 18.-19. stol., odjezd vlakem do Krasnojarsku

5.-7. den příjezd do Krasnojarsku – prohlídka města, návštěva přírodní rezervace Krasnojarské Stolby, mohutná přehrada v Divnogorsku, pohled na Krasnojarsk z hory Karaulnaja, odjezd vlakem do Irkutska

8. den Irkutsk – prohlídka historického centra města a nábřeží Angary, roubené domy děkabristů a pravoslavné chrámy

9.-10. den odjezd do Sludjanky na pobřeží jezera Bajkal (UNESCO) – nejhlubší jezero světa (1637 m) a zároveň největší zásobárna pitné vody, nádraží z mramoru, vyhlídková jízda krugobajkalkou okolo Bajkalu do stanice Port Bajkal, trajektem přes ústí řeky Angary do Listvjanky – rekreační centrum, oblázkové pláže, rybí trh v přístavu (ochutnáme výborného omula), vynikající muzeum bajkalské přírody (Limnologický ústav) s akvárii bajkalské fauny včetně místního bajkalského tuleně (něrpy), Talcy – skanzen, dřevěné stavby Evenků a sibiřských osadníků (17.-20. stol.), přejezd zpět do Irkutsku, odjezd vlakem

11.-14. den přejezd do hlavního města autonomní republiky Burjatska Ulan-Ude – náměstí s obrovskou bustou Lenina, opera, příjemná pěší zóna, dle času etnografické muzeum, centrum ruského buddhismu Ivolginskij dacan, přejezd vlakem do Chabarovsku – po Vladivostoku druhé největší město ruského Dálného východu, leží na soutoku řek Amur a Ussuri, prohlídka centra města, rozsáhlé náměstí Lenina, procházka po břehu řeky Amur, odjezd vlakem

15.-17. den Vladivostok – město na Dálném východě na pobřeží Tichého oceánu – centrum přímořského kraje a také konečná stanice Transsibiřské magistrály, prohlídka města, ná-vštěva vojenské pevnosti, fakult. návštěva Ruského ostrova, odlet a návrat do ČR

02.07.2015 – 18.07.2015 | 17 dní

Zájezd je možné objednat na stránkách cestovní kanceláře CK Karavela

http://www.karavela.cz/…trala-rusko/?…