Řeka Amur

Řeka Amur je opravdu široká, vpravdě impozantní. Naše Labe nebo Vltava je proti ní potůček. Vzniká soutokem řek Šilky a Argunu a tvoří přirozenou hranici mezi Ruskem a ČLR. V mongolštině a mandžuštině její jméno znamená Černá řeka a v čínštině řeka Černého draka. Je 2 824 km dlouhá. Hlavní část vody (přibližně ⅔) Amur získává díky letním a podzimním monzunovým dešťům. V zimě zde není mnoho srážek, a tak jarní tání způsobuje pouze málo výrazné zvýšení hladiny. Bezprostředně poté začínají právě letní monzuny. V ústí lze sledovat přílivové a odlivové kolísání úrovně hladiny, které dosahuje 1,5 až 2,6 m. Řeka je splavná po celé své délce a je nejdůležitější vodní cestou Dálného východu. V důsledku nestálosti svého koryta, zvlášť na dolním toku, však udržování splavnosti vyžaduje každoroční zemní práce. Amur se využívá i k rybolovu, nachází se zde nejvíce druhů ryb ze všech ruských řek (99 druhů). Nejvýznamnější pro průmyslové zpracování jsou lososovité (kety, gorbuše). Také se loví tolstolobci, vyzy, jelčíci a jeseteři. Delta Amuru má pak celkovou šíři 50 km a je dostupná z Chabarovska (650 km jihozápadně) po 14 hodinách plavby nebo letecky z Komsomolska. V deltě se dá zůstat ve městě Bogorodskoje, kde je hotýlek a odkud se dá zaplatit plavba k jezeru Udyl.

70-463 dumps   ,
CCA-500 dumps   ,
70-346 dumps   ,
2V0-621D dumps   ,
300-209 dumps   ,
OG0-091 dumps   ,
CISM dumps   ,
350-029 dumps   ,
70-532 dumps   ,
100-101 dumps   ,
CAS-002 dumps   ,
9L0-066 dumps   ,
1Z0-060 dumps   ,
70-178 dumps   ,
MB2-704 dumps   ,
9L0-012 dumps   ,
MB2-707 dumps   ,
642-999 dumps   ,
220-801 dumps   ,
300-115 dumps   ,
500-260 dumps   ,
300-075 dumps   ,
000-080 dumps   ,
70-488 dumps   ,
PR000041 dumps   ,
1z0-434 dumps   ,
300-070 dumps   ,
700-501 dumps   ,
AWS-SYSOPS dumps   ,
350-030 dumps   ,
352-001 dumps   ,
200-355 dumps   ,
70-534 dumps   ,
1Z0-803 dumps   ,
101-400 dumps   ,
HP0-S42 dumps   ,