Město Bratsk

Na začátku 17. století zde kozáci založili malou pevnost. Zdejší oblast se rozvíjela pomalu a hlavní rozkvět města nastal až v roce 1954, kdy byla zahájena výstavba Bratské vodní elektrárny o výkonu 4 515 MW. Stavba přehrady byla vyhlášena komsomolskou stavbou, ale ve skutečnosti se velkou měrou na výstavbě podíleli vězni. Po dokončení přehrady v roce 1967 skončilo na jejím dně čtyřicet původních osad i s pevností. Dnešní město Bratsk je jedním z největších průmyslových center v irkutské oblasti a Východní Sibiři. Důležitou úlohu v ekonomice města zastává těžba zlata, dřevařský komplex, papírny a mnoho dalších podniků. Potenciální nebezpečí pro zdejší přírodu představuje chlorový závod a továrna na zpracování hliníku. Bratská oblast však není pouze průmyslová, pěstuje se zde také hodně obilí, pícnin, brambor a zeleniny. Ve městě s 250 000 obyvateli se nachází dokonce i mezinárodní letiště.