Volgograd

Na rok 2021 připravuji zájezd Volgograd

Program:

1. den Odlet z Prahy v poledních hodinách, takže přílet do Moskvy v pozdní odpoledne. lodní plavba po řece Moskvě. Vrabčí hory s výhledem na celou Moskvu, nedaleký stadion v Lužnikách a moderní mrakodrapovou čtvrť Moskva City, výhled na obří Moskevskou státní univerzitu MGU. (Lomonosova univerzita)

2. den Po snídani společně vyrazíme na prohlídku centra Moskvy. Kreml , slavné Rudé náměstí navštívíme GUM a také Chrám Vasila Blaženého. Prohlédneme si Velké divadlo a krásný nový park Zarjadje s nádherným vznášejícím se mostem. Uvidíme společně samozřejmě Věčný oheň u Hrobu neznáného vojína v Alexandrovském sadu. Procházka po Starém Arbatu a jeho okolí; návštěva Chrámu Krista Spasitele.

3. den Navštívíme nádherné parky na okraji Moskvy. – Kolomenskoje – carské letní sídlo – zde byl v roce 1532 na počest narození následníka trůnu, známého později jako Ivan Hrozný, vybudován unikátní chrám Nanebevstoupení Páně, od roku 1994 na seznamu UNESCO – letního sídla Kateřiny Veliké s přilehlým parkem Caricyno. – výstavní areál VDNCH a od tuď můžeme vyrazit k Památníku pokořitelům kosmu a do muzea kosmonautiky, nebo na Televizní věž Ostankino s vyhlídkou ve výšce 337 m. Odjezd nočním lůžkovým vlakem do Kazaně.

4. den ranní příjezd do republiky Tatarstán, města Kazaně. Kazaň – je administrativním a kulturním centrem Tatarstánu a jedním z největších měst v Rusku. Čeká nás prohlídka kazaňského Kremlu, monumentální mešita Kul Sharif, Baumanova kolonáda, katedrála svatých Petra a Pavla. dle časových možností Chrám všech náboženství. Večer odjezd nočním vlakem

5. den Ve vlaku. Večer příjez do Volgogradu, ubytování.

6. den Prohlídka města – repliku slavné fontány s tančícími dětmi známou pod názvem „Krokodýl“. Tato fontána je známá z mnohých válečných fotografií. – Muzea „Vzpomínka“ (Pamjatˇ), které bylo otevřeno k 60. výročí vítězství nad fašismen v roce 2003. Muzeum je umístěno v suterénu historického centrálního obchodního domu Volgograd, kde se za války nacházel hlavní štáb Maršála Pauluse. Je to také místo, kde byl Paulus zajat společně s
dalšími 23 německými generály. Muzeum vypráví o nejvýznamnějších událostech bitvy o Stalingrad. Je jedním z mála ruských muzeí, které vypráví o životě nepřátelské armády. Najdeme zde různé fotografie, dokumenty, vojenskou výstroj a uniformy německých vojáků a maršálů. Uvidíte tu i stůl, u kterého byl polní maršál vyslýchán před zajetím. Po prohlídce muzea Vás čeká projížďka lodí po řece Volze, která trvá cca 1,5 – 2 hodiny a uvidme během ní krásně celé centrum a okolí Volgogradu.

7. den Po snídani se vydáme na prohlídku města, kterou začneme na Náměstí padlých bojovníků a Aleji hrdinů s věčným ohněm. Poté budeme pokračovat k řece Volze, podél které se pak vydáme k Muzeu Panorama Stalingradské bitvy, které si spolu prohlédneme i uvnitř. Nachází se tu zajímavá expozice věnovaná jedné z nejdůležitějších bitev Druhé světové války – Bitvě o Stalingrad a také panorama celé bitvy, což je vlastně panoramatický obraz s 3D plastickým efektem, který Vás vtáhne přímo do bitvy. Muzeum je rozděleno do 8 sálů, které zahrnují více neţ 3500 exponátů jako například i odstřelovací pušku Vasilije Zajceva. U muzea uvidíme také nejstarší dochovanou budovou z dob Stalingradu, což je rozbořený mlýn Gerhardta, který se spolu s Domem Pavlova stal 20. září hlavní smyčkou obrany Stalingradu. Samotný Dům Pavlova, který se stal nehynoucím symbolem vytrvalosti a mužnosti obránců Staligradu, také samozřejmě uvidíme. Poté budeme pokračovat místní Metrotramvají, což je unikátní druh veřejné dopravy. Jedná se o tramvaj, která jezdí chvíli nad zemí a chvíli jako metro v podzemí. Dojedeme až k hlavnímu památníku Mamajevově mohyle (Mamaeev Kurgan). Místo, kde dnes stojí tento památeční komplex bylo místem prudkých bojů a krveprolití – padlo zde více než 34000 sovětských vojáků. Z tohoto důvodu zde postavili památník s názvem „Hrdinům Stalingradské bitvy“. Celý areál je opravdu rozlehlý a je rozdělen do několika částí – vstupní část, Alej topolů, náměstí „Стоять насмерть, Stěny – trosky Náměstí hrdinů, Síň vojenské slávy, Náměstí smutku, Stěžejním bodem celého komplexu je socha Matka Vlast volá! (Mať rodina zovut). Mohutná socha ženy, představující Vlast, která v pravé ruce svírá meč, dosahuje celkové výšky 85 metrů bez podstavce, vysokého 16 metrů. Samotná skulptura měří 52 metrů a meč 33 metrů. Celková hmotnost celé stavby je neuvěřitelných 8 tisíc tun. Pro srovnání socha Matka Vlast volá je téměř dvakrát větší než slavná Socha Svobody. V roce 1968, kdy byla socha dokončena se jednalo o největší sochu na světě. Po skončení společné prohlídky Vás čeká volný večer, ale určitě doporučujeme si zajít do některé z místních hospůdek a restaurací, kterých je podél přístavu opravdu mnoho.

8. den Po snídani se vydáme k Volžsko-Donskému průplavu, který spojuje Volhu s Donem a tím zároveň i Kaspické moře s Azovským a přes Kerčskou úžinu i s Černým mořem. Kanál má délku 101 kilometrů, z toho 47 km tvoří koryta řek a nádrže a je na něm 13 plavebních komor. Byl uveden do provozu v roce 1952. Prohlédneme si nejen samotný průplav, ale také muzeum, které je tomuto jedinéčnému průplavu věnováno. Večer pak volný program.

9. den Odjezd na letiště odkud nás bude čekat let do Moskvy a dále do Prahy.