Ležáky

Ležáky – září 2009

Ráno 24. června 1942 byla osada Ležáky obklíčena příslušníky oddílu SS. Po uzavření osady vyhnali gestapáci obyvatele z chudých domků, shromáždili muže pracující v okolních lomech a přivedli děti ze školy. Potom byli všichni ležáčtí muži, ženy a děti odvezeni do Pardubic, matkám odejmuty děti a odvezeny do vyhlazovacích táborů. Muži a ženy byli ještě týž den večer na pardubickém popravišti zavražděni, osada fašisty vyloupena a vypálena. Krátce na to byla osada Ležáky srovnána se zemí. Více na stránkách www.lezaky.cz